Gå till innehållet

Tydliga signaler om bra lämmelår 2019

Fjällämmel. Foto: Mouagip – Eget arbete, CC0

Det är P4 Norrbotten som rapporterar om att nationella miljöövervakningen spår en rik förekomst av smågnagare i de svenska fjällen 2019. Det kan bli i klass med 2011 och bli en relativt vanlig syn för fjällvandrare i sommar, tror Frauke Ecke, docent i landskapsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Fjällämlar och andra gnagare är viktiga för många andra arter. Under år med mycket gnagare gynnas bland annat fjälluggla, fjällvråk, hermelin och fjällrävar kraftigt. Faktum är att så kallade lämmelår behövs för att fjällrävarna ska klara sig. Dessutom gynnas många fjällfåglar när rovdjuren väljer att ta sorkar och lämlar istället för fågelungar och ägg.

LÄS ÄVEN: • Trots toppår – allt färre smågnagare i Sverige

Den rika tillgången på gnagare innebär också mycket gödsling när de bajsar och det påverkar fjällens ekosystem och biologiska mångfald. Senast det var ett riktigt lämmelår var 2011. Då sågs deras inverkan på fjällvärlden från satelliter. Landskapet hålls öppet, buskar hålls nere och jorden gödslas.

– Ja de är motorn i de nordliga ekosystemen, dels sprider de växter och svampar, men framför allt är de en viktig del av födan för en del rovdjur, säger Frauke Ecke till P4 Norrbotten.

LÄS ÄVEN: • Fjällämmeln överlevde istiden

2018 såg ut att bli ett bra lämmelår, men det blev aldrig riktigt så bra som det verkade. 2019 ser också ut att bli ett rikt gnagarår, men även det kan ändras om väder och annat ställer till problem för fjällämlar, rödsork och åkersork under vår och sommar.

• Om du ser lämlar – rapportera det gärna på Artportalen.se

Källa: P4 Norrbotten

Mer att läsa