Gå till innehållet

Tydlig bild av lejonens tillbakagång

Lejons utbredning på 1950-talet jämfört med 2009.

Lejons utbredning historiskt jämfört med 2009. Bild: Wikimedia

Bilden här ovan visar hur utspridda lejon har varit historiskt sett jämfört med år 2009. Man räknar med att det för 60 år sedan fanns över 100 000 lejon i världen och att det nu återstår max 35 000 exemplar. Så gott som alla i Afrika.

Det största hotet är att deras naturliga livsmiljö försvinner, men även trofé- och tjuvjakt är betydande problem. Det finns berättelser om hur kolonialherrar på 1900-talet skjutit över 400 lejon på tre år och i vissa länder anses lejondelar vara helande.

Källor: Der Spiegel, Treehugger och Lionalert

Läs mer:
Våra artiklar om lejon

Mer att läsa