Gå till innehållet

Tvivel – ny bok om faktaresistens och vinklade miljödebatter

Debatten om faktaresistens och kris för forskningen har tagit fart i och med Trumps tillträde i USA och den politik han för. Nyligen genomfördes därför “March for Science”, en världsomspännande manifestation för vetenskapen. I dagarna kom också Maths Nilssons bok “Tvivel – en bok om faktaförvirring“, på samma tema. Han har även skrivit några artiklar här på Natursidan.se och vi passade på att ställa några frågor till honom.

Omslaget till boken “Tvivel” av Maths Nilsson

Maths Nilsson är kemist och har jobbat länge inom läkemedelsbranschen. Sedan några år tillbaka har han gått ned på deltid för att skriva på övrig tid och har gett ut ett par skönlitterära böcker. I slutet av sommaren kommer ytterligare en och nu är han även aktuell med boken “Tvivel – en bok om faktaförvirring”.

– Som naturintresserad har miljöfrågor alltid engagerat mig och tanken på att skriva en faktabok dök nog upp i och med att jag försökte sätta mig in i klimathotsdebatten för många år sedan och upptäckte hur otroligt svårt det kan vara att veta vad man kan lita på, berättar Maths Nilsson. Det är knappast bara obildade knäppgökar som argumenterar mot klimathotet och väljer man att enbart hämta sin information från en ”sida” är det lätt att bli övertygad.

I dagsläget råder det åtminstone i Sverige en någorlunda samstämmig bild av att klimathotet är reellt, men det var inte länge sedan som klimatforskningsskeptiker fick nästan lika mycket plats i media, trots att de representerade en minimal del av forskarvärldens slutsatser.

– Det var mycket i debatten som ärligt talat skrämde mig. Det pratas mycket om populism och faktaresistens men jag anser att problemet är djupare än så. Det blir allt svårare att faktiskt veta vad som egentligen är fakta och pålitliga källor. Jag märkte också att samma typ av debatt även pågick vad det gällde nästan alla klassiska miljöfrågor, som DDT, ozonhålet, surt regn och så vidare. Samma retorik används och det är nästan exakt samma debattörer inblandade.

Eftersom Maths av eget intresse tröskat sig igenom mängder med information tänkte han att det vore bra att dela med sig av det han lärt sig på vägen och peka på vikten av källkritik, samtidigt som han anser att det behövs en större förståelse för vad forskning egentligen innebär med alla dess fallgropar och liknande.

Personligen tycker jag den här typen av frågor är för viktiga för att låta särintressen ”vinna” genom oärliga debatter och olika nivåer av faktaresistens och körsbärsplockning av resultat. Förhoppningsvis bidrar min bok till något bra i det avseendet. 

Så det är en bok fylld med senaste forskningsresultaten?
– Nja, inte direkt. Syftet har väl främst varit att försöka skildra hur debatterna förs än att avgöra vem som har rätt eller fel, det får läsaren själv ta ställning till. Men det blir förstås omöjligt att göra utan att beröra själva sakfrågorna. Jag har även velat berätta historien om hur många av miljöproblemen uppstått i och med att kemiindustrin växte fram och hur det som verkade så fantastiskt till en början snart visade sig ge upphov till det ena problemet efter det andra. Huvudkapitlen handlar om klimathotet, surt regn och skogsdöden på åttiotalet, DDT, ozonhålet samt alla de kemikalier vi numera omger oss med. Jag berör även vaccin och några kostfrågor där problematiken med polarisering och källkritik är liknande. Kort sagt, frågor där vetenskap ställs mot ekonomiska och ideologiska ståndpunkter och förstås en diskussion om varför det blivit som det blivit.

Och hur kan vi lita på det du skriver? Hur har du gått till väga för att leta reda på fakta?
– Ja, det kan ni förstås inte, och det är väl en av anledningarna till att jag skrev boken: att öppna ögonen för att allt man läser inte behöver vara hela sanningen även om jag ansträngt mig hårt för att det ska vara så. Därför har jag också varit noga med att ange referenser till det jag påstår och har även inkluderat många citat. Det finns ett tydligt åsiktsstaket i många av de frågor jag tar upp och jag har varit inne på en mängd olika sidor och försökt få en uppfattning om vad som skrivs på ”ena sidan” för att sedan följa upp det på den ”andra”. Som sagt, det främsta syftet har varit att skildra själva debatten och lyfta problematiken istället för att faktagranska det som sägs. Med det sagt så har jag även följt upp en, som det känns, oändlig mängd vetenskapliga artiklar. Det svåra har varit att begränsa sig och gå lagom djupt i diskussionerna. Det saknas sannerligen inte material.

Boktrailer:
[youtube_sc url=”https://youtu.be/0xwJmUHe8ZA”]

Boken “Tvivel – en bok om faktaförvirring” finns som storpocket och ebok hos de vanliga nätbokhandlarna eller på Maths hemsida www.mathsnilsson.se.

Mer att läsa