Gå till innehållet

Två viktiga EU-omröstningar om biologisk mångfald i veckan

Visenten har blivit något av en symbol för en vildare europeisk natur. Foto (i hägn): Marie Mattsson

Den 15 och 16 januari sker två viktiga omröstningar i Europaparlamentet. Då ska ambitionerna för miljöpolitiken avgöras och politikerna har en chans att rösta igenom en satsning på naturskydd, återställande av natur och kampen mot klimatkrisen.

Onsdag den 15 januari handlar röstningen om det europeiska gröna avtalet från december 2019. Parlamentsledamöterna har möjlighet att erkänna miljöutmaningarna som världen står inför och driva igenom en hög ambition i miljöpolitiken, baserat på vetenskapliga bevis och konkreta lagförslag inom viktiga områden som biologisk mångfald, klimatförändring och avskogning.

WWF Europe vill bland annat se “ett starkt och bindande mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och återställa naturen i Europa som en del av biodiversitetsstrategin 2030” och “ett starkare åtagande mot avskogning utanför Europa”.

– De vetenskapliga rekommendationerna kan inte längre ignoreras: vi behöver brådskande och långtgående förändringar, och fönstret för detta stängs snabbt, kommenterar Ester Asin, chef för europeisk politik på WWF Europa.

Dagen efter, torsdag den 16 januari, ska parlamentet rösta om en resolution inför toppmötet om biologisk mångfald i oktober i år, CBD COP 15. Omröstningen handlar om att ge stöd åt naturskydd och återskapande av natur. WWF vill här se ett globalt juridiskt bindande avtal för att skydda den globala biologiska mångfalden, en ambitiös EU-strategi för biologisk mångfald 2030, som sätter fokus på rättsligt bindande mål istället för frivilliga mål.

WWF hoppas även på ett mål för att minst 30 procent av naturområdena på land och hav ska skyddas och effektivt förvaltas och att 30 procent av de förstörda ekosystemen ska återställas, både i EU och på global nivå.

– Ledamöterna måste ge en tydlig signal till kommissionen att de stödjer ambitiösa och rättsligt bindande mål för att få tillbaka naturen. 2020 är året för biologisk mångfald, och det har aldrig varit mer brådskande, säger Sabien Leemans, chef för biologisk mångfald vid WWF Europa.

Vill du kontakta de svenska EU-parlamentarikerna innan omröstningen?
Under sökrutorna på den här webbplatsen finns länkar till alla EU-parlamentariker från Sverige. Alla har mejladressen namn.efternamn@europarl.europa.eu.

Källa: WWF

Mer att läsa