Gå till innehållet

Två nya ugglearter upptäckta

Xinguskrikuv. Foto: Kleiton Silva

Ett internationellt forskarteam har kommit fram till att ugglorna som tillhör gruppen skrikuvar är fler än man hittills trott. Inte mindre än två nya arter har nu beskrivits i tidskriften Zootaxa.

De aktuella skrikuvarna lever i Amazonas regnskog och är väldigt svåra att se. Delvis på grund av att de bara är uppemot 15 cm lång, men också för att de framför allt rör sig och hörs om natten.

Det är arterna gulbröstad skrikuv och svartkronad skrikuv som nu delats upp i ytterligare arter, baserat på läten, utseende och DNA-prover. De två nya arterna fick namnet Xingu Screech Owl (möjligt svenskt namn: xinguskrikuv) och Alagoas Screech Owl (alagoasskrikuv). Den förstnämnda döps som en hyllning till aktivisten May Stang som kämpade för brasilianska lantbrukares rättigheter vid floden Xingu. Alagoasskrikuven har fått sitt namn efter det Brasilianska området Alagoas där den framför allt hittats.

De båda nyupptäckta ugglearterna anses vara akut hotade och anledningen är avskogningen som sker i området. Ugglorna lever i regnskogsområden som snabbt minskar i utbredning. Deras livsmiljöer blir därmed allt mindre.

Källa: Zootaxa

Mer att läsa