Gå till innehållet

Två nya naturreservat bildade

Ormdalen. Foto: Tommy Pettersson

Ormdalen. Foto: Tommy Pettersson

Skinnskattebergs kommun har fått två nya naturreservat: Ormdalen och Vargberget. De ligger i mitten av Bergslagens största vildmark Malingsbo-Kloten och innehåller värdefulla skogsområden men även intressanta våtmarksmiljöer.

Det är Länsstyrelsen som beslutat om bildandet av naturreservaten och syftet är att “utveckla friluftslivet och bevara gammal och orörd skog där det finns unika växter och opåverkad miljö” enligt ett pressmeddelande. Det är nu också förbjudet med “avverkning, dikning och olika typer av exploateringsåtgärder” i områdena.

I Ormdalen går en del av bruksleden och området är lätt att röra sig i med ett rastställe vid skogstjärnen Ormputten. Vargberget däremot saknar anlagda stigar och terrängen den starkt kuperade terrängen med sina gamla tallar, rönnar och aspar är bitvis svårframkomlig.

Källa: Länsstyrelsen

Vargberget. Foto: Tommy Pettersson

Vargberget. Foto: Tommy Pettersson

Vargberget. Foto: Tommy Pettersson

Vargberget. Foto: Tommy Pettersson

Mer att läsa