Gå till innehållet

Tusentals protesterar mot hajjakt i Australien

Uppdaterat 1 feb 2014: Efter att hajar börjat dödas på uppdrag av myndigheterna har protesterna växt i Australien. Runt 6000 personer samlades nyligen för att visa sitt missnöje med beslutet att döda hajar för att skydda badande människor i området.

Ursprunglig nyhet 7 jan 2014: Myndigheterna i Australien ska placera ut 72 krokar med beten längs Perths stränder den 10 januari. Målet är att döda hajar i området efter att sju personer avlidit efter hajattacker under de tre senaste åren.

Vithaj. Foto: Terry Goss, via Wikimedia

Vithaj. Foto: Terry Goss, via Wikimedia

Sedan beslutet fattades i november 2013 har det arrangerats stora protestdemonstrationer. Senast samlades över 4000 personer på Cottesloe-stranden vid Perth för att visa sitt missnöje med beslutet.

Motståndarna mot beslutet menar att hajarna inte bör dödas eftersom det skulle rubba ett redan sårbart ekosystem och att “det inte är värdigt människan att hämnas på vilda djur”.

Kommersiella fiskare har också, enligt myndigheterna, rätt att skjuta alla hajar som är längre än tre meter, vilket bland annat kan drabba vithajar, tigerhajar och tjurhajar.

Ytterligare protester är planerade.

Källa: BBC News

Mer att läsa