Gå till innehållet

Tung rapport om hotade fåglar

Idag släppte Birdlife International sin nya rödlista som går igenom tillståndet hos världens fågelarter. Det är över lag ingen glädjande läsning.

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson

Skedsnäppa, en av världens hotade arter. Foto: Daniel Pettersson

Var åttonde fågelart anses vara globalt hotad och 198 kritiskt hotade arter riskerar att utrotas inom kort om de inte redan har utrotats. Flera av dem har nämligen inte setts på flera år.

Den största andelen hotade arter ryms i tropiska skogar som i Anderna, Brasilien, Madagaskar och Sydostasien och hälften av de 1308 kritiskt hotade arterna återfinns på öar.

Dessutom minskar 80 procent av världens alla fågelpopulationer och det största enskilda hotet är människans omvandling av habitat till jordburksmark. Andra hot är så kallade invasiva arter som konkurrerar ut hotade arter med känsliga populationer, utsläpp, jakt och fiske.

Mer om världens hotade och sällsynta fåglar finns att läsa i boken “The World’s Rarest Birds”, som vi recenserat här.

Källa: Birdlife

Mer att läsa