Gå till innehållet

Tumlarbeståndet i Östersjön en “positiv överraskning”

Den hittills största kartläggningen av tumlare visar att valen finns i stora delar av Östersjön. Undersökningen har pågått i två års tid och 304 mätstationer har registrerat de klickljud som tumlarna ger ifrån sig. Flest tumlare finns i danska farvatten och längs Skånes och Blekinges kuster, men även upp längs södra Öland.

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Data från mätstationerna ska användas för att göra en karta över tumlarnas utbredning, som beräknas bli klar i höst, men redan nu har en “förkarta” presenterats som ger en grov uppskattning. Den data som tas fram i höst och presenteras i december kommer ge en uppfattning om beståndstäthet, totalt antal tumlare i Östersjön och vilka miljöfaktorer som påverkar deras utbredning.

– Då lär vi oss vad det är vi ska bevaka för att tumlarna ska få det bättre i Östersjön. Det blir också ett mycket viktigt underlag till de nationella åtgärdsplanerna och hjälper när man ska utse skyddade områden, säger Mats Amundin, initiativtagaren och projektkoordinatorn Mats Amundin vid Kolmårdens djurpark.

Förutom Kolmårdens djurpark är även Naturvårdsverket, Havs och Vattenmyndigheten och EU:s LIFE-program finansiärer av det internationella projektet som kallas SAMBAH.

Läs mer:
• Positiva nyheter om naturen.
Läs mer om SAMBAH-projektet i vår tidigare artikel.

Källa: Östnytt

Mer att läsa