Gå till innehållet

Trots toppår – allt färre smågnagare i Sverige

Gråsiding. Foto: Zbyszek Boratynski via Wikimedia

Gråsiding. Foto: Zbyszek Boratynski via Wikimedia

Det ser ut att bli ett toppår för smågnagarna i norra Sverige. Åtminstone om man jämför med de senaste åren. I ett längre perspektiv ser det mörkare ut för sorkar och gråsidingar och därmed också för sorkexperter som exempelvis pärlugglan.

Som vi berättat om tidigare ser det ut att bli ett bra sorkår i år och det tyder även vårens fältarbeten och fångster i Västerbottens skogsland på. Jämfört med 70-talet har sorkarna dock minskat i skogslandet undan för undan, med mindre sorkcykler, som inträffar vart tredje eller fjärde år, och med en mer ojämn beståndsutveckling än tidigare.

Allra sämst går det för gråsidingen som i slutet av 00-talet bara var någon procent av populationsstorleken på 70-talet.

Anledningen till minskningen är inte känd, men enligt sork- och lämmelövervakningen beror den troligen på miljöstörningar, varmare vintrar med instabilt skyddande snötäcke, skogsbruk med större andel hyggen och ungskog.

Läs mer:
Blir det ett sorkår i år?
Fjällämmeln överlevde istiden.

Källa: sork- och lämmelövervakningen via Birger Hörnfeldt

Mer att läsa