Gå till innehållet

Trots minskning – fortfarande tusentals miljarder i bidrag till fossilindustri

Oljeplattform. Foto: Divulgação Petrobras / ABr - Agência Brasil via Wikimedia

Oljeplattform. Foto: Divulgação Petrobras / ABr – Agência Brasil via Wikimedia

Internationella Energirådet, IEA, har räknat ut att bidragen till olja, kol och gas minskade något under 2015. Men summan av subventionerna uppgår fortfarande till hisnande 325 miljarder dollar. Det är mer än dubbelt så mycket som ges till förnybar energi, rapporterar Ekot.

Bidragen till fossilindustrin kan se olika ut. Det kan handla om skattesubventioner, förmånliga markpriser eller lånevillkor eller bidrag för att hålla nere priset på olja, gas och bensin. Exakt hur man ska räkna vad som ingår i begreppet subventioner råder det delade meningar om, men enligt Internationella Energirådet, IEA, uppgick stöden till fossilindustrin till 325 miljarder dollar under 2015. Det kan jämföras med de 150 miljarder dollar som gick till förnybara energikällor.

USA:s tillträdande utrikesminister Rex Tillerson, menar till exempel att fossilindustrin inte får några subventioner. Den tidigare vd:n för oljebolaget Exxon menar att det handlar om allmänna skattelättnader.

Källor: Ekot och IEA

Mer att läsa