Gå till innehållet

Trots löften – inget EU-land har planer för att stoppa fossilbidrag

Oljeraffinaderi. Foto: Walter Siegmund (talk)Eget arbete, CC BY 2.5, Länk

Under G20-mötet 2009 lovade EUs regeringar att sluta ge bidrag till fossila bränslen. Löftet upprepades 2016 med 2025 som deadline. Trots detta har inte ett enda EU-land i dagsläget en omfattande plan för hur denna utfasning ska gå till.

Detta enligt en ny analys av ländernas energi- och klimatplaner, gjord av Friends of the Earth Netherlands, Climate Action Network Europe och Overseas Development Institute. Istället för att fasa ut fossilbidragen planerar flera länder att öka dem 2030. Det gäller Storbritannien, Tyskland, Grekland, Polen och Slovenien som till exempel ska öka satsningarna på fossilgas (av industrin kallad “naturgas”), trots löftena om motsatsen som länderna gjorde 2009.

Läs även:EU subventionerar fossilindustrin med 2 000 miljarder kronor

– Tio år senare, när världen är i mitten av en klimatkris, fortsätter EU:s regeringar att ge enorma summor av skattebetalarnas pengar till fossila bränslen, den enskilt största orsaken till klimatförändringar. Om EU:s regeringar ser allvarligt på klimatkrisen, måste de förvandla sina långvariga åtaganden att avsluta subvention av fossil bränsle till konkreta handlingsplaner, sa Laurie van der Burg, från Friends of the Earth i Nederländerna.

LÄS ÄVEN: • Protester mot storsatsning på fossilgas i Sverige

Det är inga små summor som går till fossilindustrin. Enbart G7-länderna (Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA) ger fossilbidrag motsvarande 100 miljarder dollar om året för att hålla igång konsumtionen av olja, gas och kol. I snitt lägger EUs länder 55 miljarder euro om året i fossilbidrag.

I slutet av 2018 gick 415 stora investerare, som hanterar sammanlagt 32 000 miljarder dollar, ut med att de anser att bidragen till fossilindustrin borde upphöra och att koldioxidskatten bör tiodubblas.

Källor: Euroactive och “Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans

Mer att läsa