Gå till innehållet

Trots ejderns minskning – 1 maj inleds jakt

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Ejdrar. Foto: Erik Hansson

Ejdern minskar kraftigt i Stockholms skärgård. Det slås fast i inventering efter inventering. Trots det inleds den 1 maj jakt på 3800 ejdrar på Åland och dessutom har stöd för att stoppa minken i skärgården lagts ned.

2002 häckade 1486 ejdrar i ett område i Norrtälje kommuns skärgård. I år är summan 412 enligt en ny inventering – en minskning med 72 procent. Det är i Svealands skärgård som ejdern haft sin kraftigaste minskning i hela landet enligt Martin Green, som jobbar med ett nationellt program för kustfågelövervakning åt Naturvårdsverket.

Det kan till viss del bero på naturlig variation, men även miljögifter, jakt, oljeutsläpp, ökat antal minkar och förändringar i klimatet påverkar fåglarna.

För att skydda ejdern har Sverige förbjudit jakt sedan 1950-talet, men några mil österut från Svealands skärgård ligger Åland och där inleds den 1 maj återigen den årliga ejderjakten. 3800 ejdrar får skjutas av ungefär 2000 intresserade jägare, trots artens minskning och trots att EU förbjudit jakten.

Beslutet om jakt har tagits av Ålands landskapsregering och utnyttjar ett undantag i EU:s fågeldirektiv. Undantaget går ut på att ålänningarna visat att ejdern är talrik på våren, men inte lika vanligt förekommande på hösten. Även Carl Bildts (M) borgerliga regering i Sverige på 90-talet drev frågan om ejderjakt i EU.

Enligt Torsten Mörner, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt och tidigare ordförande i Svenska Jägareförbundet, beror ejderns minskning inte på jakten utan på reproduktionsproblem.

– Vårjakten spelar ingen större roll, den har liten betydelse i den omfattningen, säger Torsten Mörner till tidningen Skärgården.

Mink. Foto: Erik Hansson

Mink. Foto: Erik Hansson

Ett annat hot mot ejdern i Stockholms skärgård är minken.

– Under 2013 fångades 25 minkar i Nassa skärgård, och det tyckte vi var jättemycket. Året efter fångade vi 49 minkar – nästan dubbelt så mycket. Det pekar ju ganska tydligt på hur utvecklingen ser ut, säger tillsynsman Gunnar Hjertstrand på Skärgårdsstiftelsen till SVT Stockholm.

Trots ökningen av mink slutade Stockholms jägareförbund subventionera minkfällor 2014 och drar sig ur projektet Rädda sjöfågeln, som man stöttat sedan 1997. Under de 17 år som projektet pågått har 16 000 minkar fångats i skärgården.

– Vi har jobbat med det här i 17 år och sen hoppar de av. Jag är extremt besviken på dem. Det här blir dödsstöten för Sjöfågelfonden, säger Runo Norlin, som drog igång projektet, till Skärgården.

På jägareförbundet i länet säger man att när pengarna i fonden är slut om något år ska man se över projektet igen. Deras tidigare ordförande Torsten Mörner har varit engagerad i minkprojektet och är klar över sin åsikt.

– Minken ska vi inte ha i skärgården. Tar vi bort den kommer många sjöfåglar tillbaka, säger han.

Läs mer:
Hur mår egentligen ejdrarna och vad beror det på.

Källor: Skärgården.seSVT Stockholm och Skärgården.se

Mer att läsa