Gå till innehållet

Tropiska skogars förmåga att lagra kol minskar snabbt

På bara 30 år har världens tropiska skogars förmåga att lagra kol minskat med en tredjedel. Forskarna bakom en ny rapport varnar för att vi närmar oss en farlig brytpunkt, flera årtionden tidigare än de mest pessimistiska rapporterna tidigare trott.

Enligt en ny studie från 100 forskningsinstitutioner, som publicerats i Nature, har mängden kol som lagras i tropiska skogar minskat kraftigt under de senaste 30 åren. De tar nu upp en tredjedel mindre kol än vad de gjorde på 90-talet. Från 46 miljarder ton, vilket motsvarar 17 procent av människans koldioxidutsläpp, till 25 miljarder ton i dagsläget. Skillnaden är lika stor som de sammanlagda utsläppen under tio år från Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kanada.

Minskningen beror på den globala uppvärmningen, torka och avskogning. I takt med att hoten från klimatkrisen och exploatering fortsätter kommer också kollagringen försämras.

– Vi har upptäckt att en av de mest oroande effekterna av klimatförändringarna redan har börjat. Detta är decennier före även de mest pessimistiska klimatmodellerna. Människor har haft tur hittills, eftersom tropiska skogar samlar upp mycket av våra föroreningar, men de kan inte fortsätta göra det på obestämd tid. Vi måste begränsa utsläpp av fossila bränslen innan den globala koldioxidcykeln börjar arbeta mot oss. Tiden för handling är nu, säger Simon Lewis, en av rapportens huvudförfattare, till The Guardian.

Han är också kritisk till att många rika länder planerar att klimatkompensera fortsatta utsläpp. Utsläppen måste ner till noll i alla sektorer, anser Simon Lewis.

Källor: The Guardian och Nature

Mer att läsa