Gå till innehållet

Trollhättan ställer om till hyggesfritt skogsbruk

Göta älv, vy från Kopparklinten i Trollhättan kommun. Foto: Tubaist, CC BY-SA 3.0

Det rödgröna styret i Trollhättan har beslutat om att ta bort avkastningskravet för det kommunala skogsbruket. Därmed ska skötseln nu ställas om till hyggesfritt skogsbruk.

Det ställs inte längre något krav på att Trollhättans kommunala skogsbruk ska gå med vinst. Den vinst som görs kan användas till insatser för att höja den biologiska mångfalden eller för friluftslivet. Sedan tidigare fanns även ett beslut om att det hyggesfria skogsbruket i kommunen ska öka.

– Jag är väldigt glad för detta. Förutom fördelarna för friluftslivet och den biologiska mångfalden kan det även leda till fördelar för klimatet. Hyggesfria skogar lagrar mer kol och vid kalhyggen sker processer i marken som släpper ut växthusgaser i atmosfären, säger TorBjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg på Trollhättans kommun.  

Beslutet är också en del av en friluftsplan som antogs 2021 och där 37 områden i Trollhättan ansågs vara särskilt värdefulla och behövde skötas och skyddas “så att deras kvaliteter bibehålls och utvecklas”.

Även kommunekolog Jeanette Wadman tycker att beslutet är “mycket positivt”:

– Trollhättan Stad har även tidigare bedrivit ett skogsbruk med hög hänsyn till friluftsliv och biologisk mångfald. Om avkastningskravet hade varit kvar framöver hade det dock kunna innebära ingrepp som varit negativa för möjligheten att njuta av vår fina natur.

Flera naturorganisationer har länge ställt krav på att även Sveaskog ska få ändrade avkastningskrav för att förbättra hänsynen i sitt skogsbruk.

Mer att läsa