Gå till innehållet

Trikiner funna hos björn och vildsvin – kan smitta människor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har för första gången sedan 2016 funnit rundmaskar i gruppen trikiner hos björn i Sverige. Dessutom har två fynd gjorts hos vildsvin i år. Trikiner kan sprida sig till människor, föröka sig i tarmarna och borra sig igenom tarmväggen.

– Detta visar hur viktigt det är att trikintesta kött från vildsvin och björn även om vi inte hittar så många positiva fall per år, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlaboratorium.

Björnen som hade trikiner var inte bara det första fyndet på sex år, det var också första gången det upptäcktes trikiner i det området (Svenstaviks kommun i Jämtland). Det senaste smittade vildsvinet kom från Tranemo kommun i Västra Götaland.

– I detta fall var mängden larver ganska stor hos vildsvinet och om man hade ätit av köttet utan att hetta upp det hade man sannolikt blivit rejält dålig. Nu när trikinanalyser av vildsvinskött är subventionerade för privatpersoner finns det ingen anledning att inte skicka in prover. Testa alltid köttet innan du äter det! Trikinlarverna dör inte förrän vid upphettning till minst 68 grader, säger Eva Osterman Lind.

Ovanligt, men allvarligt med smitta för människor

Trikiner är små maskar av typen rundmask, så kallade nematoder, som kan infektera människor med och andra köttätande däggdjur. Om man äter infekterat kött som inte värmts upp till minst 68 grader kan trikin-larverna utvecklas i tarmkanalen till vuxna könsmogna maskar. Maskarna producerar nya larver och dessa borrar sig genom tarmväggen och sprids via blodet till musklerna där de kapslas in och kan vara smittsamma i årtionden innan de slutligen förkalkas och dör.

Infektion hos människa är ovanligt, men kan vara allvarligt. För att vara säker att kött från vildsvin, björn eller andra trikinbärande djur inte innehåller trikiner måste de skickas på analys (beställ gratis test här). För att vara säker på att trikiner dör måste kött upphettas till cirka 60-65 grader och över 70 grader om du grillar, enligt Livsmedelsverket. SVA anger att det krävs 68 grader.

Det är lag på att testa kött från gris, vildsvin, häst, björn och andra djurslag som kan infekteras med trikiner som ska säljas för konsumtion. Det är ungefär 50 år sedan det senaste utbrottet av trikinsmitta hos människa i Sverige.

Källor: SVA och Livsmedelsverket

Mer att läsa