Gå till innehållet

Tre stora och viktiga naturreservat bildade på Madagaskar

Natur på Madagaskar. Foto: Anlace via Wikimedia

Natur på Madagaskar. Foto: Anlace via Wikimedia

Madagaskars regering har beslutat att skydda tre viktiga naturområden på den artrika ön. Sammanlagt skyddas därmed nästan 800 000 hektar värdefulla ekosystem med flera endemiska och hotade arter. 

Områdena som skyddas är Mahavavy-Kinkonys våtmarker, Mangoky-Ihotrys våtmarker och skogen Tsitongambarika. Tillsammans rymmer de 18 “hotade”, åtta “nära hotade”, fem “starkt hotade” och en “akut hotad” fågelart, samt flera nyupptäckta grodor och reptiler som ännu inte namngetts.

Regeringen har inte avsatt några pengar eller personal för det nya permanenta skyddet, men enligt BirdLife kommer “utnämningen ha flera fördelar så som rättslig grund, politisk uppbackning av bevarande och hållbar utveckling av områdena”.

– Lagligt, permanent skydd av dessa områden ger långsiktig trygghet till alla Asitys engagemang och bevarande av biologisk mångfald, säger Vony Raminoarisoa, chef på Asity Madagascar (motsvarande BirdLife i Madagaskar).

Vi har tidigare rapporterat om flera hotade arter i Madagaskar, så som blåögd maki som kan vara utrotad om elva år, världens sista madagaskarbrunänder behöver ett nytt hem och läget är akut för lemurer.

Källa: BirdLife

Mer att läsa