Gå till innehållet

Tre nya skyddade områden på västkusten i år

Strandpadda. Foto: ">CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109958

Strandpadda, en av arterna som trivs i de nya naturreservaten. Foto: Marek Szczepanek CC BY-SA 3.0

I Göteborg kommer i år Stora Amundön och Billdals skärgård bli nya naturreservat och dessutom tas de första stegen för att skydda halvön Ganlet. Det är tre områden vid kusten som rymmer stora biologiska värden.

– Göteborg växer, det har sannolikt inte gått någon förbi. När vi bygger så mycket är det viktigt att samtidigt arbeta med att bevara och utveckla de natur- och grönområden som finns i och kring staden, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i en debattartikel i GP.

Ett av områdena som nu ska skyddas av ett reservat är Stora Amundön. Här finns bland annat en snorklingsled där man kan följa en naturstig under ytan och lära sig mer om djur- och växtlivet i vattnet utanför ön. Längs leden finns 13 stationer utmärkta med bojar och linor som man kan följa eller hålla i.

– Här finns stora biologiska värden både på land och i vattnet och många arter trivs bara i den här typen av miljöer. Strandpaddan, som tidigare kallades stinkpadda, har vi till exempel bara sett ute på öarna och inte på fastlandet, och hasselsnoken som är väldigt ovanlig har hittats här, säger Kalle Edlund, miljöplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Alla tre platserna är populära besöksmål för turister och får nu ett utökat skydd.

Källor: Göteborgs-Posten och Vårt Göteborg

Mer att läsa