Gå till innehållet

Långnäs.

Tre nya områden med rikt djur- och växtliv skyddade

Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att skydda tre nya områden som naturreservat. Alla har ett rikt djur- och växtliv.

Med de nya naturreservaten Trollkäringeskogen, Långnäs och Skenäs är nu 2,5 procent av länets skogar skyddade som naturreservat eller biotopskyddsområden.

– Sedan corona hittar allt fler besökare ut i våra naturreservat. Många reservat har friluftlivsanordningar som markerade leder, fikabord och grillplatser, andra får man uppleva mer på egen hand, säger Ann Holmlid, länsråd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Här följer bilder och information om de nya reservaten. Mer information hittas hos Länsstyrelsen Östergötland.

Trollkäringeskogen

Trollkäringeskogens naturreservat i Finspångs kommun

Trollkäringeskogen naturreservat har fått sitt namn efter en av Sveriges största häxprocesser som ägde rum i skogen på 1600-talet. Flera kvinnor blev oskyldigt dömda och avrättade här. Skogen har stått i stort sett orörd under lång tid och har nu en gammal och varierad blandskog med flera fuktiga partier och många ovanliga arter. En del anordningar för besökare är på plats.

Hitta till Trollkäringeskogen via Google maps.

Långnäs.

Långnäs naturreservat i Norrköpings kommun

I Långnäs naturreservat finns både halvöppna före detta betesmarkerna med gott om ädellövträd, våtare marker med videsnår, gammal tallskog, vikar med rastande flyttfåglar och vassområden med laguner och gäddlek.

Gammeltall i Skenäs.

Skenäs naturreservat i Norrköpings kommun

På en mindre halvö och en ö i Bråviken ligger Skenäs naturreservat. I området finns ekbackar med grova ekar, blandskogar, havsstrandängar och grunda bottnar med höga naturvärden.

Ungefärlig plats för Skenäs naturreservat i Google maps.

Förutom dessa tre nya naturreservat har även Lillörens naturreservat i Kinda kommun utvidgats. Ett område med en ravin, ädellövträd, riktigt gamla träd och mängder av döda träd, både stående och liggande.

De nya naturreservaten kommer så småningom få parkeringsplatser och vandringsleder.

Läs även

• Alla Natursidans naturplatser

Källa: Länsstyrelsen i Östergötland

Mer att läsa