Gå till innehållet

Tre nya naturreservat bildade

Flodpärlmussla. Foto: Joel Berglund via Wikimedia (beskuren)

Flodpärlmussla. Foto: Joel Berglund via Wikimedia (beskuren)

Det har bildats tre nya naturreservat för att skydda naturområden i Jämtlands län.

Läskvattsåns naturreservat väster om Strömsund ska skydda reproducerande flodpärlmussla och öring, men även skog och kulturlämningar i närheten.

Midsommarfjällets naturreservat ligger en mil norr om byn Harrsjön, som i sin tur ligger norr om Strömsund. Här skyddas de arter som finns i områdets fjällnära skogar, myrar, tjärnar och längs bergsluttningen upp till den fina utsikten från Midsommarfjället.

Räggåns naturreservat ligger ungefär 10 mil sydost om Östersund, 10 kilometer sydväst om Albacken i Bräcke kommun. Även här ska flodpärlmusslan skyddas efter att inventeringar visat att de minskat kraftigt de senaste åren.

Flodpärlmusslor kan bli över 200 år gamla, men de är beroende av öringen i ån för att reproducera sig. När musslan släpper ut sina larver måste de nämligen fästa sig på gälarna hos en öring. När de sedan levt som parasiter hos öringarna ett tag blir de självständiga, men det är endast en av 100 miljoner larver som lyckas etablera sig som mussla.

Källa: Länsstyrelsen i Jämtland

Mer att läsa