Gå till innehållet

Tre nya barnböcker om djur

Den senaste tiden har det släppts tre nya barnböcker från naturvårdsprojekt som jobbar för hotade arter. De gör alla ett bra jobb med att berätta om viktiga arter för barn.

“Lämlar – fjällens bultande hjärta” av Nina E Eide och Inger Lise Belsvik
Det är talande för boken om lämlar att den är utgiven som en del i ett fjällrävsprojekt (Felles Fjellrev). Lika talande är formuleringen “fjällens bultande hjärta” i titeln. Boken handlar förvisso om lämlar, men det är så mycket i fjällvärlden som är beroende av fjällämlar, bland annat fjällräven. Framför allt gäller det under de år när det kryllar av dem – så kallade lämmelår. Tyvärr minskar chansen för dessa toppår i takt med den globala uppvärmningen som smälter snön och bildar ett hårt lager is tätt mot marken där fjällämmeln lever. Framtiden för fjällämlarna och fjällvärlden känns en aning dyster i ett längre perspektiv.

Nina E Eides berättelse om fjällen i “Lämlar – fjällens bultande hjärta” är både pedagogisk och omfattande. Den ger en väldigt bra genomgång av fjällens ekosystem via fjällämmelns liv och vi får följa hur fjällvärlden påverkas av antalet lämlar. Inger Lise Belsvik bidrar med färgstarka och kraftfulla illustrationer som fångar innehållet väldigt väl.

Även den senaste generationen förtjänar att få lära sig om fjällämmelns viktiga roll i fjällvärlden. Förhoppningsvis har de fortfarande chansen att uppleva ett lämmelår i fjällen när de blir vuxna.

“Lämlar – fjällens bultande hjärta” kan beställas via mats@taigaphoto.se

“Stella skräntärna” och “Sigge silltrut” i serien “Till flyttfåglarnas land” av Karl Erik Halldén och Terése Karlsson Halldén

BirdLife Sverige har gett ut två barnböcker om flyttfåglar. Det är inte vilka flyttfåglar som helst utan två ambassadörer för Östersjöns biologiska mångfald. Både skräntärnan och silltruten har minskat kraftigt i antal och även om hotbilderna tas upp i “Till flyttfåglarnas land” så är det framför allt de båda fågelarternas fascinerande resa söderut och tillbaka som är i centrum i de här böckerna.

Stockholmaren Sigge visar upp silltrutarnas favoritställen i sin hemstad innan han ger sig ut på sin långa resa till Östafrika medan Stella håller sig lite längre från civilisationen innan hennes flytt inleds. Båda böckerna har ett visst fokus på att upplysa läsaren om olika arter och den biologiska mångfalden runt fåglarna. Under flytten söderut påminner böckerna dock lite väl mycket om snabba geografilektioner.

Varenda fågelart förtjänar att få en bok som berättar om deras levnadsår. Ett år i en fågels liv innehåller det mesta som en historia behöver i form av dramatik, hot, igenkänning och förhoppningsvis lyckliga slut. Det gäller verkligen även silltrutar och skräntärnor.

Transparens: Natursidan fick recensionsexemplar av böckerna från förlagen.

Mer att läsa