Gå till innehållet

Tre norska fjällrävar blev stor framgång för fjällrävar i Helagsfjället

Fjällräv. Foto: Cecilia Rudengren

De nordiska fjällrävarna är starkt hotade. En av anledningarna är att de lever i isolerade grupper som drabbas hårt av inavel. Ett lyckat fall från Helagsfjället visar att det finns enkla lösningar på åtminstone det problemet för våra fjällrävar.

Det största hotet mot fjällrävarna i Sverige är enligt Artdatabanken rödrävens utbredning, att det vissa år finns ont om föda och att det helt enkelt finns så få fjällrävar kvar. Eftersom de också lever i isolerade grupper är problemet med inaveln stor, vilket bland annat resulterat i lägre födelsetal.

LÄS ÄVEN: • National Geographic: Helags tredje bäst i världen

Men 2010 hände något i Helagsfjället. Tre rävar som planterats ut i Norge 2009 hade rört sig 20 mil och hittat till Helagsfjället. Dessa tre individer var enkla att känna igen eftersom de tillhör den blåaktiga färgvarianten av fjällräv (mörkbrun på sommaren) medan de svenska individerna är vita (gråbrun på sommaren). De norska fjällrävarna kom att påverka den inavlade populationen med nya gener och på bara fem år hade antalet fjällrävar på Helagsfjället nästan fördubblats, inaveln hade minskat med 43 procent och valparna överlevde sitt första år dubbelt så ofta som tidigare. 

LÄS ÄVEN: • 2017 ser ut att bli ett bra år för fjällrävarna

Studien, som publicerades i Royal Society B, har kartlagt 543 fjällrävar i området och anses ge stöd åt teorin att enbart ett fåtal nya individer kan skapa viktig genetisk variation i en inavlad population.

Källa: NY Times och Proceedings of the Royal Society B

Mer att läsa