Gå till innehållet

Tre informationsfilmer om biologisk mångfald

Varför är biologisk mångfald viktigt? Vad är de största hoten? Vad kan vi göra åt det? Dessa tre frågor besvarar Naturvårdsverket i tre korta informationsfilmer, baserade på forskarsamarbetet IPBES rapport.

Rapporten från IPBES, som kom för drygt ett år sedan, bygger på ungefär 15 000 vetenskapliga artiklar och har skrivits av över 400 experter i över tre års tid. Den har dessutom granskats av ytterligare experter som lämnat synpunkter.

Innehållet i rapporten tål att upprepas. I korthet pekar den ut fem huvudsakliga orsaker till förlusten av biologisk mångfald:

  1. Förstörda livsmiljöer 
  2. Exploatering av arter genom fiske-, jord- och skogsbruk
  3. Klimatförändringar
  4. Invasiva arter
  5. Föroreningar

För att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna även i framtiden krävs “en genomgripande samhällsomställning”. Det innebär bland annat att existerande globala miljöavtal och direktiv implementeras, att miljöskadliga subventioner tas bort och att de ekonomiska incitamenten ökas för beteenden med positiv inverkan på ekosystem.

Se dessa tre filmer för att få en snabb, övergripande koll på ämnet.

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=BSfnFKLb8t4

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=nl9XyU2nNmc&feature=youtu.be

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=RZY32EUNymg

Mer att läsa