Gå till innehållet

Trålningsförbud ger snabb återhämtning för naturen

Även mantisräkor ökade i antal efter trålningsförbudet. Här arten (Odontodactylus Scyllarus). Foto: Silke Baron – originally posted to Flickr, CC BY 2.0

En ny studie visar att om bottentrålning förbjuds så återhämtar sig havsmiljöer snabbt. På bara 2,5 år ökar till exempel antalet bottenlevande organismer med flera hundra procent och antalet arter med 75 procent.

Studien är gjord utanför Hong Kong där ett förbud för bottentrålning genomfördes 2012. Forskare tog prover på olika platser ett halvår innan förbudet och följde upp dem 2,5 år efter förbudet och kunde se en omedelbar och omfattande återhämtning i området.

Studien, som bara är den andra någonsin på effekterna av trålningsförbud i tropiska vatten, gick igenom bottenlevande organismer och kom fram till att det strax innan förbudet fanns i snitt 27,5 arter på provytorna. 2,5 år efteråt hade snittet ökat till 48,3 – en ökning med 76 procent. Sett till antal individer var ökningen som väntat ännu större. Från i snitt 253 till 848 individer, vilket motsvarar en ökning på 235 procent.

– Dessa små bottenlevande organismer spelar en avgörande roll eftersom de är huvudföda för fiskar, krabbor och mantisräkor, förklarar professor Qiu Jianwen från Hong Kong Baptist University (HKBU), en av författarna till studien.

Forskarna kunde också se att antalet krabbor ökat med mellan 5 och 12 gånger på denna korta tid. I sin slutsats skriver forskarteamet att deras studie ger stöd åt effekterna av ett trålningsförbud och de hoppas att andra länder kan inspireras för att stoppa det “destruktiva trålfisket”.

Även i Skottland har en studie visat att det sker en snabb återhämtning av hav efter trålfiskestopp.

I Sverige är trålfiske tillåtet, även innanför “trålningsgränsen” och i vissa naturreservat.

Källor: Communications Biology och City University of Hong Kong

Mer att läsa