Gå till innehållet

Trålgränsen flyttas ut på prov

Strömming. Foto: Olev Mihkelmaa, olev.eeOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Efter många år av uppmaningar från naturorganisationer och forskare har nu regeringen beslutat att trålgränsen för strömmingsfisket ska flyttas ut “på prov”. Som anledningen anges att det ska “skydda fisket”.

Det är kris för strömmingen i Östersjön. Samtidigt har det storskaliga trålfisket, som hotar Östersjöns ekosystem, skett allt närmare kusten och mängden storspigg har ökat kraftigt.

– Att industrifisket påverkar följer ekologisk logik. Vi har tre arter som konkurrerar om samma föda. Om man fiskar väldigt hårt på två av dem gynnas den tredje, i det här fallet storspiggen, och kan ta större plats på bekostnad av de andra två, säger Gustaf Almqvist, marinekolog och projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm, till Östersjöcentrum.

Nu har Havs- och vattenmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att upprätta försöksområden och referensområden från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr. Försöket med utflyttad trålgräns för strömmingsfisket i utvalda områden längs kusten ska pågå fram till 2027 och ska jämföra effekterna av begränsningar i trålfisket och andra faktorer. Därefter ska resultaten utvärderas.

I ett pressmeddelande från regeringen nämns inte att industritrålare hotar Östersjöns ekosystem. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg lyfter istället att de de infört utökade möjligheter att skjuta gråsäl och knubbsäl, samt ser över jakt på skarv. Det poängteras också att den utflyttade trålgränsen är för fiskeinudstrins skull.

– En flytt av trålgränsen på prov kommer att ge oss bättre kunskap och förutsättningar att fortsätta vidta rätt åtgärder och stärka fisket i Östersjön, säger Anna-Caren Sätherberg.

Källor: Regeringen och Havet.nu

Mer att läsa