Gå till innehållet

Trålfisket flyttas längre ut från kusterna

Trålare. Arkivfoto (blurrat namn): Christof46, CC BY-SA 4.0.

Nyligen röstade alla partier i riksdagen, utom Kristdemokraterna, igenom att gränsen för trålfiske ska flyttas ut åtta nautiska mil (14,8 km) längre från Östersjökusten. Det röstades också igenom utökad jakt på säl och storskarv.

I dagsläget är det tillåtet med trålfiske fyra nautiska mil (7,4 km) från Östersjöns svenska kust. Natursidan har tidigare skrivit om hur industritrålare hotar Östersjöns ekosystem och hur stora industritrålare tillåts fiska innanför Sveriges trålgränser. Mycket av de fiskar som industritrålarna tar upp blir till fiskfoder åt laxodlingar i Norge, som i sin tur utgör ett stort hot mot Norges vilda laxbestånd.

Nyligen gick länsstyrelserna längs Östersjökusten tillsammans med Kustfiskarna ut med en varning om att bristen på strömming lamslår den småskaliga fiskeindustrin, och att kustekosystemet är hotat.

Kampanjen Rädda strömmingen visade enighet

Nu har riksdagen beslutat att trålgränsen ska flyttas ut till tolv nautiska mil (22,2 km). Det är något som bland annat riksdagsledamoten Elin Segerlind (V) kämpat för.

– Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Sportfiskarna för utan deras kampanj Rädda strömmingen som de genomförde i våras, där de satte press på politiken att ge svar på hur vi ser på frågan kring trålgränsen så hade vi inte innan sommarens slut sett fem utskotts initiativ på bordet, skriver Elin Segerlind (V) i en kommentar till beslutet.

Sportfiskarna har länge jobbat med frågan om att flytta ut trålgränsen, men i maj genomförde de den framgångsrika kampanjen Rädda strömmingen. De skickade då bland annat ut en politikerenkät till riksdagspartierna.

– Resultatet av enkäten visade för första gången att det fanns en politisk majoritet i riksdagen för en utflyttning av trålgränsen, skriver organisationen på sin webbplats.

Den 22 juni kom ett utskottsinitiativ från Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna om att flytta ut trålgränsen och även SD och Socialdemokraterna ställde sig senare positiva till beslutet. När omröstningen genomfördes nu i november var det bara KD som röstade nej.

– Vi kan konstatera att det nu finns en bred politisk vilja att motverka de negativa effekterna av det storskaliga trålfisket. Vi är tacksamma över att så många har bidragit till att frågan nu kommit till ett första beslut i riksdagen. Vi kommer fortsatt att bevaka frågan så att regeringen även respekterar de folkvaldas beslut och genomför en utflyttning, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Även mer jakt

Riksdagen beslöt även om “allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ” och att det ska utredas om allmän jakttid på skarv. Även jakten på säl ska ökas genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl. Dessutom ska storspiggens beståndstillväxt försöka stoppas.

Sist, men inte minst, ska kunskapsläget öka om vattenkraftverkens ekologiska betydelse, passagelösningar och vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

Källor: Riksdagen, Hela Hälsingland och Sportfiskarna

Mer att läsa