Gå till innehållet

Tragisk motgång för projektet att rädda världens 30 sista kaliforniatumlare

Kaliforniatumlaren (vaquita) är en av världens starkast hotade arter. 1997 fanns över 500 individer. 2017 finns färre än 30 stycken kvar. Nu har det internationella teamet av experter som ska försöka rädda arten drabbats av tragiska motgångar. 

Experterna kom överens om att enda sättet att rädda kaliforniatumlaren var att fånga in dem och försöka få dem att leva i skyddade områden, eftersom de i det vilda löper alldeles för stor risk att drabbas av illegalt fiske.

Det fanns dock ett stort frågetecken – kaliforniatumlare har tidigare inte hållits i fångenskap och det visade sig att de har svårt att hantera stressen. En första individ som fångades in visade sådana tecken på stress att den släpptes igen. Ett nytt försök gjordes och en hona fångades, men den här gången blev utgången ännu värre. Honan dog den 4 november, trots att ett veterinärteam var på plats.

– Med färre än 30 kaliforniatumlare kvar är hela räddningsteamet förkrossade över den här förödande förlusten, skriver teamet i ett pressmeddelande.

Nu diskuteras hur projektet ska fortlöpa. Under tiden ser läget allt mörkare ut för kaliforniatumlaren.

Bakgrunden till att kaliforniatumlaren håller på att utrotas är att de ofta fastnar som bifångst i fisknät. Trots att Mexikos regering förbjudit fiske med nät i området där den lilla tumlaren lever, så fortsätter det illegala fisket.

LÄS ÄVEN: • Är fångenskap enda räddningen för kaliforniatumlaren?

Att fånga kalifornisk vekfisk i området kan nämligen ge stora summor via den svarta marknaden till Asien. Vekfiskens simblåsa betingar ett pris på ungefär 90 000 kronor per kilogram och används i mediciner utan bevisad effekt. Det höga priset och det faktum att Mexiko aldrig dömt någon som smugglar simblåsor till fängelse, har lockat drogkarteller att ägna sig åt illegal fiskhandel. Enligt forskare finns en utbredd syn bland fiskare att det vore bra om tumlarna försvinner så att fiskeindustrin kan ägna sig åt fisket i fred.

Tidigare har en lång rad metoder för att rädda tumlarna diskuterats. Svenska forskare hjälper till med säkra nätmilitärt tränade delfiner har kopplats in och fångenskap som enda räddning har diskuterats.

Källa: Sciencemag

Mer att läsa