Gå till innehållet

Trädserien är framme vid eken

Ännu en bok i serien om svenska träd. Den här gången har turen kommit till den mäktiga och artrika eken.

“Ek – träd för kungar och kryp” är en väldigt bra och talande titel. Det finns en intressant historia kring trädet ek i Sverige. Redan år 1347 förbjöd Magnus Eriksson avverkning av ekar för att virket var så viktigt för att bygga skepp. Lagarna gjordes än strängare av Gustav Vasa på 1500-talet och i mitten av 1600-talet lade staten helt sonika beslag på alla ekskogar.

Det var först under 1800-talet som jordägare åter fick förfoga över sina ekar. Då reagerade många av dem med att ta bort de ekar som fanns på ägorna för att slippa risken att träden skulle beslagtas igen och ekar blev inte speciellt populära. Beslutet ledde till att eken minskade radikalt i Sverige och att gamla ekar idag främst återfinns i lövhagar kring stora gods.

Det är ett bekymmer också för den biologiska mångfalden eftersom ek förmodligen är det inhemska trädslag som “föder och härbärgerar flest arter”. Mer än 1750 arter är knutna till eken någon gång under sin livstid och för nästan 900 arter är den viktig eller helt avgörande. Nu har eken också fått en välförtjänt liten bok om sin mångfald.

Omslaget till “Ek – träd för kungar och kryp” av Bengt Ehnström och Martin Holmer

Författaren och insektsexperten Bengt Ehnström och illustratören Martin Holmer har hittills gjort böcker om sälg, asp, björk, tall och gran (läs recension här) och för alla med minsta intresse av träd och allt som kan hittas i dem är de givna i naturbokhyllan. Vackra illustrationer och insiktsfulla texter om hur eken i olika åldrar lockar till sig mängder av insekter, lavar och mossor. Från den nyetablerade plantan och det unga trädet till giganterna med flera meter i omkrets och de fallna jättarna som fortsätter vara viktiga livsmiljöer i årtionden eller århundraden. Fokus ligger på insekter, men här finns även med läckra arter som saffransticka och blomskägglav.

Det är onekligen inspirerande att fokusera på ett träd i taget på det här sättet. Det ger en inblick i hur mycket liv våra inhemska trädarter rymmer både bakom och på barken. Varenda bok i den här serien jag läst har gett mig en ökad vördnad och förståelse för våra fantastiska träd. Boken om eken är verkligen inget undantag. Jag har blivit ännu mer benägen att stanna vid varenda gammal ek för att se vad jag hittar. Skogspromenaderna blir lite långsammare, men det är värt det.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken av SLU.

Läs även

Alla Natursidans bokrecensioner.

Mer att läsa