Gå till innehållet

Trädgränsen har höjts med 200 meter

I en avhandling vid Mittuniversitetet i Sundsvall redovisas delvis nya metoder som visar att trädgränsen för björk, gran och tall i de svenska fjällen höjts med upp till 200 meter på ungefär 100 år.

Fulufjället. Foto: Erik Hansson

Fulufjället. Foto: Erik Hansson

– Det visar att trädens utbredningsgränser mot kalfjället snabbt reagerar på klimatförändringar, ungefär i nivå med vad man kan förvänta sig utifrån en temperaturhöjning med cirka 1,4°C under den aktuella perioden, säger Lisa Öberg, doktorand.

Avhandlingen visar också att det finns granar i fjällen som existerat i 9500 år. Det betyder att granen är en av de första invandrade trädarterna till fjällen efter den senaste istiden.

Källa: Forskning.se och  “Treeline dynamics in short and longterm perspectives – observational and historical evidence from the southern Swedish Scandes” (pdf)

Mer att läsa