Gå till innehållet

Trädexplosion på Stilla havsöar efter att invasiva råttor utrotats

Huvudförfattaren av studien, biologen Coral Wolf bland träden av arten pisonia grandis som växt upp efter att råttorna utrotats på ön. Foto: Island Conservation via Flickr

Antalet träd på 25 öar i Stilla havet ökade med över 5 000 procent efter att invasiva råttor utrotats. Detta enligt en studie som pågått under flera år i Palmyraatollen, en ögrupp som ligger mellan Hawaii och Samoa.

Råttorna har förts till öarna via fartyg och båtar under de senaste seklerna och fanns inte naturligt i öarnas ekosystem från början. Väl iland har råttorna livnärt sig på fröer, unga plantor, rötter, ägg och fågelungar. 2011 utrotades råttorna och inom en månad hade betydligt fler unga trädplantor kommit upp och överlevt.

LÄS ÄVEN: • Framgång för en av Europas viktigaste havsfågelöar – snart fri från råttor

Forskarna har kartlagt växtligheten på Palmyraatollen sedan början av 2000-talet. När det fanns råttor påträffades 140 unga plantor av fem trädarter på ungefär 50 ställen i atollen. Fem år efter råttutrotningen fann de 7756 sådana unga trädplantor, en ökning av mer än 5 400 procent. Speciellt ett träd, Pisonia grandis, ökade mycket bara en månad efter att råttorna utrotats. Detta träd är en viktig art för öarnas regnskog och ger boplatser åt många sjöfåglar i hela Stilla havsområdet. Forskarteamet påträffade 688 småplantor av Pisonia grandis per 100 kvadratmeter, innan fanns inga alls då råttorna levde. I ett pressmeddelande säger biologen Coral Wolf som ledde undersökningen 2016:

– Så fort råttorna försvann blev förändringarna uppenbara. Vi kunde gå i en skog av stora pisoniaträd och hitta en matta av små träd på marken- något som inte hade setts under föregående årtionden.

Skott från arten cocos notificera i Palmyraatollen. Sådana skott blev tidigare uppätna av råttor.  Foto: Abram Fleishman/Island Conservation via Flickr

Studien visar att naturliga ekosystem är mer resilienta, dvs motståndskraftiga, jämfört med de ekosystem som människan har påverkat. Alex Wegmann, ekolog vid The Nature Conservancy of Hawaii säger:

– I en tid av oro för miljön så ger denna studie oss hopp om framtiden och en påminnelse om vikten av intakta, resilienta ekosystem.

LÄS ÄVEN: • När invasiva råttor försvinner räddas havsfåglar och korallrev

Även sjöfåglarna har ökat i antal då råttorna har utrotats eftersom råttorna åt upp sjöfåglarnas ägg och ungar. Råttfria öar är även bra för närliggande korallrev, enligt en aktuell rapport som visar att sjöfågelbajs som kommer ner i havet ger viktig näring till korallrev.

Källor: Island Conservation (pressmeddelande), Plos One

Mer att läsa