Gå till innehållet

Torsk, blåmussla och tång drabbas hårt av klimatförändringar i Östersjön

Blåmusslor. Foto: Alamy/IBL

Viktiga arter kommer att försvinna från stora områden. Det är slutsatsen i en ny rapport om klimatförändringar i Östersjön, som beställts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rapporten ”Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier” ska utgöra ett underlag för den statliga havsplaneringen i framtiden, som samordnas av HaV. Scenarierna baseras på klimatmodeller från SMHI och IPCC och jämför hur förändringar i salthalt, temperatur och isutbredning påverkar olika arter.

LÄS ÄVEN: • Sjögräsängar avgörande för fiske – ökad hänsyn krävs

I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön, säger Jonas Pålsson, utredare på HaV.

Fram till år 2100 finns det risk för att blåmussla och tång helt försvinner från Bottniska viken. Ålgräs, som anses ha en så viktig roll i havet att det ofta kallas havets barnkammare, kan försvinna från Stockholmsområdet ända ned till Skåne. Dessutom är torskens lekområdet öster om Bornholm hotade.

LÄS ÄVEN: • De viktiga undervattensväxterna och hur de skadas av bryggor och båtar

– Det som är nytt i rapporten är att den ger förslag på så kallade klimatrefugier, områden där de ”gamla” arterna kommer att finnas kvar trots ett förändrat klimat. Genom att skydda dessa områden kan man bevara arter och den biologiska mångfalden, säger Jonas Pålsson.

Två områden lyfts fram som särskilt viktiga och möjliga klimatrefugier i Östersjön i framtiden: Hanöbukten och Midsjöbankarna söder om Gotland, som i slutet av 2016 beslöts bli ett skyddat område.

– Förändringarna i Östersjön blir, enligt rapporten, väldigt drastiska och även om de bara delvis slår in så blir de ekologiska konsekvenserna stora, säger Jonas Pålsson.

Källor: HaV och rapporten ”Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar”

Mer att läsa