Gå till innehållet

Tonåringar stämmer USA för att inte skydda dem mot klimatförändringar

Norra Bantorget i Stockholm fylldes med folk under två timmar innan marschen satte igång. Sammanlagt gick 3000-4000 personer i demonstrationen. Foto: Erik Hansson

Demonstrationer i Stockholm för en hårdare klimatpolitik. Foto: Erik Hansson

I en domstol i Oregon har 21 tonåringar lämnat in ett åtal mot USA:s regering för att den gör för lite mot klimatförändringarna och därmed kränker deras rättigheter till liv, frihet, egendom och likvärdigt skydd. Inom en eller två månader väntas domaren besluta om fallet kommer tas upp i domstolen.

De 21 tonåringarna och miljöorganisationen Our Children’s Trust menar att den amerikanska regeringen inte gör tillräckligt för att skydda dem från klimatförändringar. Utmaningen för dem blir att visa att tonåringarna har eller kommer skadas på ett sätt som kan härledas till att regeringen inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna.

– Det är inte bara det att de inte agerar. Regeringen gör allt för att förvärra problemet, sa Julia Olson, de åtalades juridiska representant till The Guardian. Hon tog som exempel upp licenser för att borra efter olja och gas och export av fossila bränslen.

Utanför rättssalen demonstrerade samtidigt hundratals skolbarn och fallet i Oregon är inte unikt. Organisationen Our Children’s Trust driver eller kommer driva liknande rättsfall i alla USA:s stater.

Många jurister som The Guardian pratat med är skeptiska till att fallet kommer leda någon annanstans än att ge uppmärksamhet åt klimatförändringar och att belysa vilka som troligen kommer drabbas hårdast av dem (våra barn), så tog en av tonåringarna, Kelsey Cascadia Rose Juliana, chansen att tala till regeringen via media:

– Vem arbetar ni för – industrin eller oss?

Källa: The Guardian

Mer att läsa