Gå till innehållet

Tolv nya arter anses vara invasiva

Nilgås – räknas numera som en invasiv art, men är fortfarande så ovanlig att den väcker glädje bland fågelskådare när den upptäcks. Foto: Richard Bartz – Eget arbete, CC BY-SA 2.5.

EU har röstat igenom att tolv nya arter klassas som invasiva främmande arter. En fågel, två däggdjur och nio växter finns med på listan, som nu sammanlagt inkluderar 49 arter.

Med invasiv art menas en art som introducerats till nya områden, avsiktligt eller oavsiktligt, utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. I det nya området kan den invasiva arten sprida sig på egen hand och anses skada det ekosystem som de introducerats till. Det kan handla om att åstadkomma ekonomisk skada i jordbruk eller skogsbruk eller på ett eller annat sätt vara farlig för djur och människor.

LÄS ÄVEN: • Hotade ekorrar får egen ö och kan räddas av rovdjur

Det sker ständigt ett utbyte av arter mellan olika delar av världen. Dels via barlastvatten från fartyg, men också från flyttfåglar som sprider frön, parasiter och virus. De flesta främmande arter som sprids på detta sätt klarar sig dock inte i den nya miljön. Invasiva arter däremot, kan både etablera sig och konkurrera ut de inhemska arterna.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport om hur invasiva arter längs med vägrenar ska bekämpas

I den senaste nya listan med invasiva arter som gäller för EU och Sverige finns nu 49 arter (se hela listan här). De tolv nya arterna som tillkommit är nilgås, bisam, mårdhund, växten Alternanthera philoxeroides, sidenört, smal vattenpest, röd gunnera, jätteloka, jättebalsamin, japanskt styltgräs, kamslinga och fjäderborstgräs. Från och med i augusti 2017 blir det förbjudet att “byta, sälja, odla, föda upp, transportera, använda samt hålla levande exemplar av dessa arter”, skriver Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Svenskt mårdhundsprojekt prisas av EU

Även om vissa av de här arterna inte är ett problem för den biologiska mångfalden i Sverige och inte ens finns i landet så har andra EU-länder drabbats hårt av deras framfart. Därför förbjuds de även i Sverige.

Det pågår diskussioner om att ytterligare arter ska läggas till på listan. En av dessa arter är minken, som finns i Sverige, och som anses orsaka stora skador för bland annat fåglar och groddjur. Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund motsätter sig dock att mink listas som invasiv art.

Andra arter som diskuteras är parkslide, “mördarsnigel” och lupin.

Om du tror att du hittat en invasiv art kan du rapportera in den till invasivaframmandearter@naturvardsverket.se.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa