Gå till innehållet

Tjuvjakt på skarv får dem att byta öar

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Både Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen är övertygade om att det är tjuvjakt som ligger bakom den drastiska minskningen av vissa storskarvskolonier i Stockholms skärgård. Troligen har tjuvjakten och förstörelsen av bon bara lett till att skarvarna flyttar till andra platser i närheten. En av dessa platser är Stora Värtan, närmre Stockholms centrum. Här har antalet skarvbon tredubblats på senare år.

Precis som på andra platser i landet är skarvarnas närvaro i Stora Värtan inte så populär. Deras avföring är frätande och på öar som de häckar på kan det se ut som om allt liv dör ut, men växtligheten återvänder efter ett tag och vissa arter gynnas av skarvarnas närvaro.

Skarvens spridning i svenska vatten sammanföll också med ökande övergödning vilket enligt BirdLife Sverige kan ha lett till att de ofta beskylls för att konkurrera med fisket. Skarvar är enklare att se än vad som händer under ytan.

Skarvpopulationen har över lag minskat något i Sverige de senaste sex åren.

Källor: Mitt i Täby och BirdLife Sverige

Mer att läsa