Gå till innehållet

Tjernobylkatastrofen påverkar fortfarande naturen

30 år efter explosionen i kärnkraftverket i Tjernobyl finns det fortfarande många tecken på katastrofens effekter i naturen. Det bor inga människor i närheten, men djur och växter har påverkats. Fåglar i Tjernobyl har visat sig ha betydligt mindre hjärnorträden växer långsammare, det finns färre spindlar och insekter och jaktvillebråd som skjutits så långt bort som i Tyskland visar sig ha farligt höga halter av radioaktivitet.

I en ny studie visas dessutom att nedbrytare så som mikrober, svampar och insekter har drabbats av de radioaktiva utsläppen.

Teamet bakom rapporten har undersökt området runt Tjernobyl sedan 1991 och märkte att förnan (lagret högst upp av jordnivåerna som består av döda, ej nedbrutna växtdelar) ökat kraftigt över tiden. Den verkade inte brytas ned. Samma fenomen märktes på områdets tallskog som dött efter olyckan, men som 15-20 år efter olyckan fortfarande inte förmultnat. Normalt sett brukar ett dött träd som fallit till marken bara vara sågspån efter tio år.

Forskarna testade att placera ut 600 påsar med friska löv på olika platser i området runt Tjernobyl. Det visade sig att i områden med mycket strålning var ungefär 60 procent av löven kvar efter ett år. I områden utan strålning var samma siffra 10-30 procent. Forskarna menar därför att de viktiga nedbrytarna fortfarande inte återvänt i full skala till Tjernobylområdet – 30 år efter olyckan.

Forskarna är nu oroliga för att den stora mängden döda löv har gjort området känsligt för skogsbränder och en stor brand kan sprida radioaktiv strålning utanför säkerhetszonen.

Teamet har också inlett samarbeten med forskare i Japan för att se om området runt Fukushima drabbats av samma utrotande av nedbrytare.

Källa: Smithsonian

Mer att läsa