Gå till innehållet

Tio gånger fler knölvalar på 50 år – ej längre hotad

Knölval. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration via Wikimedia

Knölval. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration via Wikimedia

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) har föreslagit att 10 av världens 14 knölvalspopulationer ska tas bort från listan över hotade arter. På 50 år har knölvalarna blivit tio gånger fler. En utveckling som även gäller gråval, sydkapare, grönlandsval och i viss mån även blåval.

Det är första gången på över 20 år som NOAA anser att en art kan tas bort från listan över hotade arter. 1994 gällde det gråvalar, nu är det alltså knölvalar som stått för den framgångsrika återhämtningen.

Anledningen till återhämtningen sägs vara att valarna fått ökat skydd de senaste 40 åren och att den kommersiella jakten stoppas. På 50 år har knölvalspopulationen gått från ungefär 10 000 individer till 100 000.

Knölvalspopulationerna som inte längre anses hotade kommer fortfarande att skyddas under Marine Mammals Protection Act.

De senaste åren har knölvalar setts vid flera tillfällen i svenska vatten, exempelvis utanför Öland och i Bohuslän. Vintern 2014/2015 misstänks också knölvalar för första gången ha övervintrat i Östersjön.

Källor: NOAA och SVT

Mer att läsa