Gå till innehållet

Tinad ullhårig noshörning bäst bevarade någonsin

I den ryska permafrosten har nu en ullhårig noshörning tinat fram. En av mammutforskarna som undersökt kroppen säger att det kan vara det bäst bevarade djuret från istiden som någonsin hittats.

Kroppen var i så bra skick att den förutom päls, horn och alla ben även hade välbevarade könsorgan, avföring och delar av inälvorna. Det kommer göra det möjligt att rekonstruera miljön som den ullhåriga noshörningen levde i. Märken på hornet tyder på att noshörningen använt det för att skrapa bort snön för att hitta föda.

Kroppen är troligen mellan 20 000 och 50 000 år gammal, men när forskarna tagit loss den från isen ordentligt kommer den troligen att skickas till Sverige där Love Dalén, professor i evolutionär genetik vid Naturhistoriska riksmuseet, ska undersöka den för att förstå mer om artens evolutionshistoria.

2018 inrättades ett nytt centrum för peleogenetik på Naturhistoriska riksmuseet där det bland annat arbetas med att granska förhistorisk DNA. I höstas publicerade de en studie om att den ullhåriga noshörningens utdöende kan ha berott på snabba klimatförändringar.

– Den ullhåriga noshörningen hade gener som var anpassade till ett kallt klimat, och vi ser ingen minskning i antalet individer i samband med att människan dyker upp i nordöstra Sibirien. Klimatförändringar vid istidens slut är därför en troligare orsak till artens utdöende än mänsklig påverkan, sa Love Dalén i ett pressmeddelande i höstas.

Forskarna kunde se att noshörningarna dog ut relativt snabbt i samband med en kortvarig värmeperiod i slutet av istiden.

– Sammantaget gör våra analyser att vi kopplar den ullhåriga noshörningens utdöende till klimatet snarare än till mänsklig påverkan, även om mänsklig påverkan inte kan uteslutas. Det är viktigt eftersom det tydliggör klimatets roll i samband med arters utdöende, säger Edana Lord, doktorand vid Centrum för paleogenetik.

Källor: Siberian Times och Naturhistoriska Riksmuseet

Mer att läsa