Gå till innehållet

Tillstånd att använda drönare i jakten på illegalt ålfiskare

För att upptäcka illegalt ålfiske har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fått tillstånd att använda drönare med kamera för att övervaka längs kusten i Skåne.

Ålen är starkt hotad och det är förbjudet att fiska ål i Sverige sedan 2007 för alla utom för yrkesfiskare med specifik licens för ål. Det illegala fisket är dock utbrett.

– Trots att ålen är rödlistad och utrotningshotad så sker ett omfattande tjuvfiske efter ål i Sverige. Totalt så beslagtog HaV och Kustbevakningen över 360 illegala ålfiskeredskap i svenska vatten under 2017. Men det kan röra sig om betydligt fler, det här är de vi upptäckte vid våra kontroller, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning vid HaV.

LÄS ÄVEN: • Allt färre butiker och restauranger säljer utrotningshotad ål

Det är Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningens uppgift att kontrollerar att reglerna efterlevs. Under 2018 ska därför HaV testa att använda kameraförsedda drönare för att bevaka Skånes kust. Faller det väl ut kan projektet komma att både fortsätta och utökas.

EU beslöt 2007 att det europeiska beståndet av ål ska skyddas och stärkas. Sveriges arbete, som godkänts av EU-kommissionen, består av fyra metoder; förbud att fiska ål, fler ålar ska överleva när de passerar vattenkraft, ökad kontroll och stödutsättningar.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

– HaV och kustbevakningen har ökat kontrollen av det illegala ålfisket senaste åren. Det har bland annat resulterat i att beslagen mer än fördubblats, 2016 gjorde våra fiskerikontrollanter 15 beslag och under 2017 gjorde de 36 beslag. Även kustbevakningen har sett en stor ökning av antalet beslag av illegala ålryssjor, säger Ingemar Berglund.

Det tillåtna fisket av ål har minskat med 80 procent de tre senaste åren jämfört med åren innan förbudet (2004-2006), men det fångas fortfarande 230-280 ton ål lagligt i Sverige årligen.

Källa: HaV

Mer att läsa