Gå till innehållet

Tillslag mot kriminell liga som smugglar stora mängder ål

Myndigheterna i Spanien och Portugal har meddelat att de slagit till mot ett kriminellt nätverk som smugglar glasål (yngel) till den asiatiska marknaden. Sammanlagt greps tio personer, rapporterar ABC News.

De gripna personerna sägs tillhöra ett kriminellt nätverk och påträffades med sammanlagt 460 kg glasål från Europa. Nätverket säljer yngel till den asiatiska marknaden där de växer upp i fångenskap till fullvuxna ålar. De 460 kg glasål som beslagtogs motsvarar över 500 ton fullvuxna ålar, vilket betingar ett pris på ungefär 4 miljarder kronor.

LÄS ÄVEN: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

Sedan 2009 finns det hårda restriktioner för handel med ål i EU och all export är förbjuden, men den illegala marknaden är utbredd. Sammanlagt räknar Sustainable Eel Group med att myndighetskontrollerna missar över 100 ton glasålar varje år.

– Det är nästan en fjärdedel av det totala europeiska ålbeståndet. Det är den största kriminella verksamheten med vilda djur i Europa, säger Andrew Kerr, ordförande för Sustainable Eel Group, till ABC News.

I Spanien och Portugal har 117 personer arresterats sedan i november och över 3,3 ton glasål har beslagtagits.

Europols chef för kampen mot organiserad brottslighet, Jari Liukku, menar att illegal handel med vilda djur ökar i Europa. Bland annat eftersom straffen är låga och eftersom få fälls för miljöbrott.

LÄS ÄVEN: • Ännu ett år med omfattande illegalt fiske av utrotningshotad ål i Sverige

Även i Sverige är tjuvfisket utbrett. Bara under de första sju månaderna 2017 hittades nästan 150 illegala ryssjor (fångstburar) och under 2016 beslagtogs 2000 ryssjor.

Ålen är akut hotad och beräknas ha minskat med 95 procent de senaste årtiondena.

Källa: ABC News

Mer att läsa