Gå till innehållet

Thailand storsatsar på palmolja

Medan Livsmedelsverket har gått ut med en rekommendation om att man ska välja bort livsmedel som innehåller palmolja fortsätter världens aptit på den effektiva oljan. Thailand är världens tredje största producent av palmolja och kommer nu att satsa på att öka produktionen med 50 procent på nio år, enligt en artikel hos Mongabay. Eftersom palmerna odlas på gamla torvmarker frigörs dessutom mycket koldioxid till atmosfären.

Livsmedelsverket varnar på sin webbplats för att palmolja är den olja som innehåller mest av de “oönskade ämnena” glycidylestrar och 2- och 3-mcpd-estrar som kan påverka njurarna och ge cancer:
– Läs därför på förpackningarna och välj bort livsmedel som innehåller palmolja. Rådet gäller i första hand livsmedel som äts under hela livet som kex, kakor och andra livsmedel. Då påverkar du även miljön på ett bra sätt. Oljepalmer odlas ofta på mark som har varit regnskog vilket är negativt för både klimat och växt- och djurliv.

Samtidigt ökar Thailand sin produktion av palmolja. Landet räknar med att öka sin palmoljeproduktion med 50 procent på nio år och palmerna odlas ofta på torvmarker som först dikas ur och dräneras till följd att det släpps ut mycket kol i atmosfären. Dessutom ökar utdikningen risken för stora skogsbränder.

LÄS ÄVEN: • Biobränsle får hård kritik från BirdLife

I dagsläget har Thailand ungefär 700 000 hektar oljepalmsplantager, varav 70 procent ägs av småskaliga odlare. Andelen plantage ökar nu snabbt i landet. I området Pru Kaching har exempelvis större ytor rensats på skog för att bli plantager under 2014 och 2015 jämfört med åren 2001-2013 sammanlagt. Det är en utveckling som troligen kommer öka ytterligare när Thailand nu även satsar på palmolja som biobränsle.

Källa och mer information: Mongabay

Mer att läsa