Gå till innehållet

Tätortsnära skog skiljer sig från övrig skog

Den skog som allmänheten rör sig i mest – den tätortsnära skogen – innehåller mer lövträd, fler grövre träd och är skyddad i mindre utsträckning än övrig skog i landet. Dessutom avverkas den i lika hög utsträckning som övrig skog.

I de skogar som ligger maximalt tre kilometer från en tätort rör sig årligen miljontals människor. Men dessa skogar, som utgör 15 procent av landets skogsmark, skiljer sig en hel del från landets övriga skogar. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

– Skogen nära våra bostäder spelar en viktig roll i människors vardag. Vet vi hur den ser ut kan vi utveckla alla de värden som skogen kan ge oss men också bättre följa upp våra mål för friluftsliv och göra bättre prioriteringar för framtida åtgärder, säger Oskar Forsberg, specialist på skogens sociala värden vid Skogsstyrelsen.

Fler grova lövträd, sämre skydd

Jämfört med landets övriga skogar innehåller de tätortsnära skogarna upp till tre gånger så mycket lövskog och upp till tre gånger så många grova träd, men är ännu sämre skyddade jämfört med landets övriga skogar. Det finns dock en del regionala skillnader. I Norrland är bara 0,7 procent av den tätortsnära skogen skyddad jämfört med 2,9 procent i södra Sveriges tätorter. Samtidigt finns i Norrland en större andel äldre skog inom 300 m från tätort.

När det gäller gammal skog (över 140 år i norra Sverige, 120 år i södra Sverige) är andelen lägre i den tätortsnära skogen förutom i Götaland. Där finns det betydligt mer äldre skog inom 1 000 meter från tätorter än vad det gör utanför städerna.

Den tätortsnära skogen, som pekas ut som viktig för friluftsliv och människors välmående avverkas i ännu högre utsträckning än skogar i allmänhet. Varje år avverkas ungefär 1,07 procent av den tätortsnära produktiva skogsmarksarealen jämfört med 0,9 procent av övrig skog. Den skog som bara ligger 0-300 meter från tätorten avverkas dock i mindre grad än landets skogar överlag.

– Vi ser att det är enskilda skogsägare som dominerar ägandet och alltså inte kommuner och regioner. Skogen brukas också aktivt. Därmed faller ett stort ansvar på enskilda skogsägare att vårda de tätortsnära skogarna med allt bra de bidrar med till samhället, säger Oskar Forsberg.

Källa: Skogsstyrelsen och rapporten

Mer att läsa