Gå till innehållet

Täta granplantager hotar grundvattnet

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Det har aldrig funnits så många träd i Sverige som det gör nu, men de täta plantagen av granar gör att mindre regn når ner till marken. Istället avdunstar det från granarnas grenar. SMHI menar nu att det kan behövas en annan sorts skogsbruk i det regnfattiga sydöstra Sverige, det rapporterar SVT Öst.

På många håll i Sverige är grundvattennivåerna nu så låga att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Om det inte kommer mycket nederbörd under våren kommer det krävas särskilda åtgärder i sydöstra Sverige, inre Götaland och östra Sverige upp till mellersta Norrland. 

SMHI i Norrköping har forskat på sambandet mellan låga grundvattennivåerna och det moderna skogsbruket. I Östergötland har inte grundvattennivåerna varit så här låga på 80 år. Samtidigt har antalet träd i Östergötland och Småland fördubblats. Det innebär att regnet inte når marken utan istället avdunstar från granarnas grenar.

LÄS ÄVEN: • Stor risk för vattenbrist i Sverige i sommar

– I ett skogtätt område så bildas det inte alls lika mycket grundvatten som man får i ett öppet landskap. Det är inte mycket vatten som når ner när det regnar, säger Niclas Hjert, hydrolog på SMHI, till SVT Öst.

Det allt mindre regnandet och det faktum att regnet inte når marken innebär också att träden torkar ut och mår allt sämre. SMHI menar att det kan krävas en “annan typ av skogsbruk för att klara skogens framtid i det regnfattiga sydöstra Sverige”. Även Skogsstyrelsen skriver i sin rapport om skogsskador 2016 att torkan är ett problem för träden i södra Sverige och att det framför allt är gran som drabbas.

Södra skogsägarna anser dock att skogen inte förbrukar så mycket vatten när grundvattenmagasinen fylls på under vinterhalvåret. De menar att problemet är att skogsägare inte vågar plantera så mycket tall som man borde för att viltet betar det så hårt. Då planteras det istället gran på alltför torr mark där det egentligen borde planterats tall, vilket gör att granskogarna riskerar att dö.

 

Källa: SVT Öst

Mer att läsa