Gå till innehållet

Talltitan försvinner i snabb takt från Storbritannien

Talltita. Foto: Niclas Ahlberg

Talltitan är en av de fågelarter som försvinner snabbast från Storbritannien. Mesfågeln har minskat “enormt” de senaste åren och orsakerna är inte helt klarlagda.

Det är bara den hårt jagade turturduvan som minskar snabbare i takt än talltitan i Storbritannien. Vad mesfågelns minskning beror på är inte helt klarlagt och det börjar bli bråttom att reda ut varför och göra insatser.

Den nationella fågelföreningen RSPB tror att minskningen kan bero på förändringar i talltitans livsmiljöer. De skogar som fortfarande har talltitor i Storbritannien är fuktiga, har låga trädkronor och större täthet i buskskiktet och hade fler växter som trivs i sådana miljöer, så som hagtorn, fläder, videväxter och al. På engelska heter talltita “willow tit”. “Willow” betyder videväxt.

Dessa relativt unga, fuktiga skogar är ofta inte långvariga. De torkar ut och träden blir äldre. Ett samarbete mellan Storbritanniens fågelförening RSPB och Natural England ska nu testa om viss skogsskötsel kan gynna arten.

Dessutom ska en nationell undersökning av talltitans utbredning genomföras under 2019 och 2020.

Det är inte bara i Storbritannien det går dåligt för talltitan. I Sverige har beståndet sedan 1970-talet halverats och i Finland är den “starkt hotad” enligt landets rödlista.

Läs även:
• Stor rapport om Storbritanniens natur visar oroväckande minskning
Så skiljer du på entita och talltita

Källa: RSPB och RSPB

Mer att läsa