Tåkerns nya havsörnsrekord slaget efter bara en dag

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hansson

På måndagen den 5 januari slogs ett nytt rekord vid fågelsjön Tåkern när hela 50 havsörnar räknades in. Det är tre individer fler än det tidigare rekordet på 47 havsörnar från 2012. Det nya rekordet stod sig dock enbart en dag. 

Redan på tisdagen den 6 januari hade ännu fler havsörnar samlats på Tåkerns is och det nya rekordet lyder 57 individer.
– Ändå såg vi nog inte alla. Tåkern är inte lätt att helt överblicka, kommenterar Bengt Andersson, ordförande i Tåkerns fältstation på deras webbplats.

Anledningen till att det samlats så mycket havsörnar på Tåkern i Östergötland är att det nu går att komma åt föda i form av fiskar och fåglar i sjöns koncentrerade vakar.

Det nya havsörnsrekordet kan jämföras med åren mellan 1940 och 1970 då det vid Tåkern enbart sågs havsörn vid sammanlagt sex tillfällen på 30 år. Numera är havsörnen relativt utbredd i hela Sverige, men vid Norrlands kust hittas oroväckande höga giftnivåer i havsörnens ägg.

Hösten 2014 slog Tåkern även rekord i antalet simänder.

Källa: Tåkerns fältstation