Gå till innehållet

Tack vare eldsjälar och WWF: Svenska skärgårdspärlan snart naturreservat

Skräntärna i Björns skärgård. Foto: Ola Jennersten

Det har tagit tiotals års envist arbete av naturvårdare och eldsjälar och en stor insats av Världsnaturfonden, men nu är Björns skärgård i Norduppland snart naturreservat. Den “svenska pärlan” rymmer bland annat en tredjedel av Sveriges skräntärnor.

– Jag är otroligt stolt. Vi vill gärna se fler liknande lösningar där företag, myndigheter och även privata markägare kan samarbeta för att skydda områden för framtida generationer. Här finns både spännande natur-och kulturmiljöer som erbjuder spektakulära naturupplevelser, fågelskådning, bad och handredskapsfiske, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Världsnaturfonden har spelat en stor roll i att det 2500 hektar stora naturreservatet nu är nära att bildas. De har bidragit med 1,3 miljoner till Upplandsstiftelsen för att köpa loss mark och öar av markägaren Bergvik skog och dessutom aktivt uppmärksammat Björns skärgård och dess höga naturvärden. Inte minst när området utsågs till “Svensk pärla” 2013. Förutom WWF har även länsstyrelsen och Naturvårdsverket gått in med statligt stöd vid bildandet.

Björns skärgård är inte bara ett vackert område med rika möjligheter till friluftsliv. Här finns också många intressanta arter i spännande naturtyper. På land hittas hällmarkstallskog, fuktiga granskogar och lundar med ask, lönn och klibbal. Här finns en rik flora av bland annat kärrknipprot, ängsnycklar, strandveronika, salttåg, havsälting och kustbaldersbrå.

Skärgårdslandskapet med fyrvaktarbostaden i Björns skärgård. Foto: Ola Jennersten, WWF

Mest känt är kanske området för att det är ett av få platser där man kan se gölgrodor. Våtmarkerna och gölarna rymmer även större vattensalamander.

På de mindre öarna häckar mängder av fåglar. Sammanlagt ungefär 3500 par. Det gäller bland annat en tredjedel av Sveriges skräntärnor – världens största tärna. Dessutom häckar silvertärna, silltrut, sydlig kärrsnäppa, roskarl, bergand, svärta, skedand, stjärtand och tobisgrissla.

Förslaget på naturreservat är just nu ute på remiss till och med den 17 oktober. Om allt går som planerat ska Björns skärgård invigas någon gång under 2018.

Källor: WWF och länsstyrelsen

Mer att läsa