Gå till innehållet

Enorma marina reservat i Sverige när tumlare får nya skyddade områden

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Tumlaren är en liten val som bland annat lever i svenska vatten. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att inte göra tillräckligt för att skydda tumlare. Nu ska sammanlagt 1,3 miljoner hektar marina områden skyddas, bland annat för att rädda landets tumlare. Det meddelade Regeringen idag. I och med beslutet uppfyller Regeringen också målet om att skydda 10 procent av landets marina områdena till år 2020.

Det är fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare som inrättas samtidigt som två befintliga utökas.

– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger miljöminister Karolina Skog.

Hoburgs bank och Midsjöbankarna i Kalmar och Gotlands län, är det största område som Sverige någonsin föreslagit som ett Natura 2000-område med sina drygt 1 miljon hektar. Övriga områden som ska skyddas ligger i nordvästra Skåne, havet kring ön Ven i Öresund och Sydvästskånes utsjövatten. Dessutom utvidgas två befintliga Natura 2000-områdena, Balgö och Fladen i Hallands län.

– Det är jättebra att de gör det men det är i elfte timmen, det behövs verkligen. Man har åtagit sig att skydda 10 procent men i takt med att alla verksamheter ökar på Östersjön, då måste man ju skydda mer. Ju mer verksamhet man har desto mer måste man öka skyddet, säger Mattias Rust, marinexpert på WWF, till SVT.

I pressmeddelandet skriver regeringen att det “fortfarande finns brister i Sveriges områdesskydd för tumlare och andra marina arter och livsmiljöer, bland annat vad gäller den geografiska spridningen av de skyddade områdena”.

– Vi kommer fortsätta jobba aktivt för att skyddet ska bli än bättre, men regeringens beslut är ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Skog.

Efter att regeringen beslutat om nya Natura 2000-områden är det sedan EU-kommissionen som beslutar om att uppta områdena i Natura 2000-nätverket, varefter länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram bevarandeplaner för respektive område. Länsstyrelserna i områdena ska nu ha en dialog med fiskerinäringen och sjöfarten för att fastställa planen för att bevara tumlaren.

Syftet med EU:s Natura 2000-områden är att skydda den biologiska mångfalden.

Källa: Regeringen och SVT

Mer att läsa