Gå till innehållet

Sveriges tredje kolymasnäppa upptäckt

Kolymasnäppa till vänster och en kärrsnäppa til höger. Lägg märke till storleksskillnaden. Foto: Daniel Pettersson

Kolymasnäppa till vänster och en kärrsnäppa til höger. Lägg märke till storleksskillnaden. Foto: Daniel Pettersson

Onsdagen den 11 juni vid 06:11 på morgonen upptäckte Bo Carlsson en kolymasnäppa på västrevet vid Ottenby på Öland. Det är Sveriges blott tredje fynd av denna vadarfågel. Sist sågs en individ först i Hjälstaviken den 18 juni 2012 för att sedan förflytta sig till Erstadskärret på Visingsö i Småland dagen efter.

Efter en flygtur norrut 07:02 var kolymasnäppan åter tillbaka i området vid 07:40.

Kolymasnäppan är en nära släkting till kustsnäppan och den största arten i släktet Calidris, som även innehåller arter som brushane, kärrsnäppa och mosnäppa. I vanliga fall håller kolymasnäppan till i nordöstra Sibirien, men den flyttar långt söderut – från Australien i öst till Oman i väst.

Läs mer:
Alla våra artiklar om rariteter.

Källor: Bird Alarm, SOF BirdLife och Fågelguiden

Mer att läsa