Gå till innehållet

Sveriges sydligaste orrspel hotas av vindkraft

Orrspel. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Orrspel. Foto: Johannes Rydström

Bara en kilometer från Sveriges sydligaste orrspel, som lockar turister från norra Europa, planeras det nu att bygga fem stora vindkraftverk. Det har fått fågelskådare att protestera och varna för att det kan innebära att orrarna försvinner från det välbesökta naturområdet. 

Fjällmossen i Hörby kommun i mitten av Skåne är en känd plats för att kunna se orrar och orrspel om våren. Eftersom det är landets sydligaste säkra plats att se orrar lockar det årligen en hel del folk till området, bland annat folk från hela norra Europa. När nu Västanby Kraft AB och Ormarstorps Vind planerar att bygga fem vindkraftverk en kilometer från Fjällmossen har Skånes fågelskådare snabbt mobiliserat sig och skickat ett yttrande till kommunen.

I yttrandet skriver fågelskådarna att “området som ska exploateras omges i öster och väster av två stora naturvårdsområden av riksintresse. Vi befarar att naturvärdena som kännetecknar denna del av Linderödsåsen, och som är centrerade kring Fjällmossen, kommer att lida stor skada av 150 meter höga vindkraftverk”. De menar också att Hörby kommun måste inventera djurlivet och naturen i området ordentligt så att det inte går “förlorad för all framtid på grund av felplacerad vindkraft och kortsiktiga vinstintressen”.

Fågelskådarna tar också upp att orrarna minskat på sistone och att det kan bero på ett ökat antal rävar. Vindkraftverk, som man vet dödar en del fåglar och fladdermöss årligen, skulle kunna ge ytterligare föda åt rävar runt vindsnurrorna och därmed öka rävstammen ytterligare.

– Att beståndet är minskande och nära ett försvinnande anser vi gör det särskilt angeläget att utreda vad som hotar orrarnas framtid i området, skriver fågelskådarna i sitt yttrande.

Andra fåglar som ses regelbundet i området är trana, enkelbeckasin, morkulla, kungsörn, fjällvråk och varfågel.

Läs mer:
Sveriges bästa fågelupplevelser.
Ekoturism: orrgömsle.

Källa: Skånskan och Kristianstad.se

Mer att läsa