Gå till innehållet

Sveriges sydligaste järvföryngring i modern tid konstaterad

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson http://mariemattsson.se/

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson 

I veckan lyckades länsstyrelsen i samarbete med Järvforskningsprojektet vid Grimsö Forskningsstation konstatera att järvar för första gången i modern tid fått ungar i Värmland.

Upptäckten gjordes när en järvhona fångades in och radiomärktes i norra Värmland. Det visade sig att honan hade mjölk i spenarna och därmed fått ungar, vilket brukar ske någon gång mellan januari och mars.

– Det är den första dokumenterade järvföryngringen i Värmland i modern tid och även Sveriges sydligaste. Positionerna från järvhonans sändarhalsband kommer att bidra till ny kunskap för forskning och förvaltning om hur järvar lever i skogslandskapet, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

LÄS ÄVEN: • Kamerafälla fångade Sveriges sydligaste järv på bild.

Tidigare var järven framför allt förknippad med nordliga fjällområden, men under 2000-talet har järvar rört sig allt mer söderut och in i skogarna. Det finns mycket kunskap om järven i fjällen, men inte så mycket är känt om dess levnadssätt i skogen och därför har Järvforskningsprojektet dragits igång som bland annat fångar in och förser järvar med sändare. Det verkar som att järvar i skogslandskap lever mycket av älg under vintern och då framför allt av rester från älgjakten eller rester från älgar som tagits av vargar. Andra byten är hare, skogsfågel, bäver och smågnagare, samt renar i renskötselområdet.

Källor: Länsstyrelsen och Järvforskningsprojektet

Mer att läsa