Gå till innehållet

Sveriges över 60 guldsteklar har fått svenska namn

Guldsteklarna är metalliskt färgade i grönt, rött, blått och guld, vilket gett dem sitt namn. Foto: Erik Hansson

De små, metalliskt skimrande guldsteklarna ser nästan ut som smycken när de hittas i naturen. Nu har de äntligen förärats svenska namn, så som krumkantad spatelguldstekel, punkterad glansguldstekel, solguldstekel och kortfotad guldstekel.

En ny studie har gått igenom vilka guldsteklar som finns i Sverige. Samtidigt gavs dessa, drygt 60 arter, svenska namn för att bli “tillgänglig för en bredare naturintresserad allmänhet”, skriver Artdatabanken.

– Det är roligt att denna fascinerande grupp steklar nu har fått svenska namn eftersom det är lättare att ta till sig svenska namn än latinska om man är mer allmänt naturintresserad och inte är specialist på en grupp, säger Niklas Johansson på ArtDatabanken, som tagit fram namnen i samråd med ett antal externa experter.

LÄS ÄVEN: • En tredjedel av världens fåglar har fått nya svenska namn

Guldsteklar har ett tjockt kroppspansar som skyddar dem mot stick och bett. De lever nämligen som så kallade kleptoparasiter på andra steklar. De käkar av det matförråd som värden samlat ihop till sin egen avkomma.

Även om arterna som setts i landet nu fått svenska namn så är de fortfarande en stor utmaning att artbestämma. Norska Artsdatabanken.no har en bra guide. Om du tycker dig hitta rätt art, lägg det vetenskapliga namnet på minnet och kolla upp det svenska namnet i den här listan. I Facebook-gruppen Steklarnas liv kan även viss hjälp fås.

Källa: Artdatabanken

Mer att läsa